tel.: +421 (0) 31 552 20 36
mobil: +421 (0) 905 649 198

Kereskedelmi társaságok megalapítása Szlovákiában

A kereskedelmi társaságok megalapítása Szlovákiában külföldiek részéről zömében a korlátolt felelősségű társaságok felé irányul. Valószínűleg ez abban keresendő, hogy ez a jogi forma megfelelő lehetőséget biztosít szinte bármilyen szokványos vállalkozáshoz, a jogszabályozásának formája alapjaiban egyezik a magyar jogi normákkal, de adózási és pénzügyi téren viszont lényegesen előnyösebben működtethető mint Magyarországon.

Egyetlen lényeges korlátozás az ügyvezető tevékenységét illetően az ún. konkurencia tilalma, ami néhány ritka kivételt eltekintve leegyszerűsitve abban rejlik, hogy tiltja az ügyvezetőnek, hogy más hasonló vállalkozási beállítottságú kereskedelmi társaságban vagy cégnél is ügyvezetőként, vagy alapszabályzat szerinti szervként működjék. Károkozás esetén ennek a megsértése büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. A fenti esetekben az újonnan megalapított cégnél általában ezért az ügyvezetői funkciót a konkuráló ügyvezetőhöz közel álló más személy vállalja magára és látja el. Szabad vállalkozás esetében (kis-és nagykereskedelem, közvetítői tevékenység, stb.) egyetlen lényeges követelmény az ügyvezető részéről az erkölcsi bizonyítvány előterjesztése. A cégalapítás egyik lehetséges transzparens folyamata a következő:

  • az ügyféllel való 1.tanácskozás, a cég nevének, székhelyének, törzstőkéjének (minimum 5000 EUR) pontositása, az alapitó (-k), ügyvezető (-k) adatainak feljegyzése, a tevékenységi körének behatárolása, és az egyéb működtetési feltétel (telephely stb.) megvitatása,
  • gyorsított folyamat esetében (leghamarabb a következő munkanapon) az alapitóokmány, vagy társasági szerződés megkötése és az összes hivatalos irásbeliség aláírása, az alapítóokmány vagy társasági szerződés alapján a pénzintézetben való számlanyitás ill. a társak betétjeinek és igy a cég törzstőkéjének a befizetése,
  • az iparlevél beszerzése (az illetékes körzeti hivatal általában 3-7 napon belül dönt a vállalkozási engedély kiadásáról),
  • a cég bejegyeztetése a cégbírósági jegyzékbe (a cégbíróság 5 munkanapon belül dönt a cég bejegyzéséről).

A fenti határidőket figyelembe véve tehát a cég létrejöhet és bejegyzést nyerhet akár az ügyféllel való első megbeszéléstől számított két héten belül is.

Sürgősség ill. gyorsított folyamat esetében a vállalkozási engedélyt nem postai küldeménnyel, hanem személyesen intézzük. Ugyanez vonatkozik a cégbíróság felé irányuló javaslatot ill. az onnét jövő határozat átvételét illetően is.