tel.: +421 (0) 31 552 20 36
mobil: +421 (0) 905 649 198

Úvod

Vítame Vás na stránkach advokátskej kancelárie JUDr. Ladislava Polláka. JUDr. Ladislav Pollák ako advokát vykonáva nepretržite prax od roku 1991. V súčasnosti sa na činnosti advokátskej kancelárie zúčastňujú aj ďalší dvaja právnici: JUDr. Ladislav Pollák a JUDr. Peter Pollák.

Profesionálny prístup a dodržiavanie zásad výkonu advokácie je z našej strany samozrejmosťou. Vo vzťahu k našim klientom ide okrem iných o zachovávanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli v súvislosti s výkonom našej činnosti, ako aj o spravodlivé zaobchádzanie vo veciach odmeny za právne služby v rámci advokátskej tarify.