tel.: +421 (0) 31 552 20 36
mobil: +421 (0) 905 649 198

Jogterületek

Ügyvédi irodánk jogi szolgáltatásokat nyújt a szlovák jogrend alapján legfőképpen a következö jogterületeken: kereskedelmi jog, polgári jog, földjog, büntetö jog, családjog, munkajog.

Itt elsősorban a következő leggyakoribb ügyekről van szó:

  • kereskedelmi társaságok és szövetkezetek megalapítása, a cégek vállalkozási engedélyeinek a beszerzése ill.intézése, az okmányok hivatalos forditásának a bebiztosítása, cégek beregisztráltatása az illetékes cégbiróság mellett működő kereskedelmi regiszterbe, cégekre vonatkozó egyéb változások (üzletrészek átruházása, kereskedemi név, székhely, társak, tevékenységi kör, stb.) jogi elrendezése,
  • jogi tanácsadás és jogi képviselet kereskedelmi jog szakaszán, a birósági keresetek benyújtása előtti felszólítások, birósági keresetek benyújtása, követelések birósági behajtása, végrehajtások (exekúciók) megindítása, standard kereskedemi szerződések elkészítése, specifikus, meg nem nevezett (innominát) gazdasági és kereskedelmi szerződések elkészítése,
  • jogi tanácsadás a polgári jog szakaszán, szerződések megkötése polgárjogi vonatkozásban (adásvételi, ajándékozási, eltartási, csere, bérleti stb. szerződések), örökösödési jog, kötelmi jogviszonyok bebiztosítása, keresetek benyújtását megelőző felszólítások, követelések birósági behajtása, jogi képviselet egyéb polgárjogi ügyekben,
  • jogi tanácsadás és jogi képviselet polgári társulások megalapításánál (alapítványok, jogi szubjektivitással rendelkező polgári társulások stb.),
  • komplex jogi szolgáltatás a földjog és egyéb ingatlanokhoz fűződő jogok szakaszán,
  • jogi tanácsadás a büntetőjog szakaszán, védőügyvédi megbízatás ellátása, egyéb indítványok elkészítése a büntetőjog területén,
  • jogi tanácsadás és képviselet a családjog területén,
  • jogi tanácsadás és képviselet a munkajog szakaszán.